Koncernen investerer i tre hovedsegmenter

  • Ejendomme
  • Værdipapirer
  • Virksomheder

Om Sap9 Group

SAP9 GROUP A/S råder over frie likvide ressourcer, der primært investeres i ejendomme i København, højlikvide danske internationale værdipapirer noteret på anerkendte internationale børser, samt mindre unoterede ventureselskaber. Porteføljeplejen varetages af vores egen investeringsafdeling.

Visionen er klar: via fokus, netværk og samarbejde opnås vækst og optimal udnyttelse af potentialer, hvilket er omdrejningspunktet hos SAP9 GROUP.

Vi investerer i ejendomme, værdipapirer og virksomheder med henblik på at skabe langsigtet og bæredygtig værdiforøgelse.

Med en betydelig finansiel styrke er vores vision at udbygge vore investeringer i ejendomssegmentet og skabe relationer til virksomheder og projekter, hvor vi tillige med vores ledelsesmæssige bidrag kan forstærke en udvikling skabt på et fundament af gensidig respekt og godt købmandskab.

Erhvervs ejendomme

Læs mere

Venture & virksomheder

Læs mere